Kancelaria Radców Prawnych

Pro Iustitia Szczygieł i Wspólnicy

Phone

(+48) 32-4757355

KANDYDAT NA UCZESTNIKA POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZAPISAMI REGULAMINU REKRUTACJI ORAZ ZŁOŻYĆ WYPEŁNIONY, PODPISANY I PARAFOWANY NA KAŻDEJ STRONIE ZAŁ. NR 1 DO REGULAMINU REKRUTACJI. W PRZYPADKU OSOBY ZAREJESTROWANEJ  W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY LUB NIEPEŁNOSPRAWNEJ DODATKOWO WYMAGANE SĄ STOSOWNE ZAŚWIADCZENIA

Regulamin rekrutacyjny – Moja własna działalność gospodarcza !

Zał. nr 1 do regulaminu rekrutacji

Zał. nr 2 do regulaminu rekrutacji

Zał. nr 3 do regulaminu rekrutacji

Zał. nr 4 do regulaminu rekrutacji

Zał. nr 5 do regulaminu rekrutacji

Zał. nr 6 do regulaminu rekrutacji

Zał. nr 7 – zbiorcze zestawienie przyznanych punktów