Kancelaria Radców Prawnych

Pro Iustitia Szczygieł i Wspólnicy

Phone

(+48) 32-4757355

Nowy nabór  dokumentów rekrutacyjnych do 25.10.2017 !

Jesteś osobą bezrobotną? należysz do jednej z n/w grup? Marzysz o założeniu własnej działalności gospodarczej?  Chcesz otrzymać wsparcie finansowe i merytoryczne? Ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 50 osób (28 kobiet, 22 mężczyzn) powyżej 30 roku życia zamieszkałych  w województwie śląskim – subregion zachodni(tj. powiat : raciborski/ rybnicki/ wodzisławski/ Żory/Rybnik/Jastrzębie Zdrój),bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

  • osób powyżej 50 roku życia,
  • kobiet,
  • kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka,
  • osób niepełnosprawnych,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób o niskich kwalifikacjach.

Uczestnicy projektu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu  prowadzenia działalności gospodarczej w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego, otrzymają dotacje na rozwój  przedsiębiorczości w wys. do 23.000,00 zł oraz wsparcie pomostowe (podstawowe i przedłużone) ułatwiające prowadzenie firmy przez 12 msc w wysokości do 1000,00 zł/msc
Realizacja projektu: od 01.05.2017 r do 30.01.2019 r.

W celu ubiegania się o dotacje należy złożyć zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz złożyć Formularz rekrutacyjny – do pobrania ze strony kancelarii.

W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy należy do Formularza rekrutacyjnego dołączyć stosowne zaświadczenie. W przypadku osób niepełnosprawnych – zaświadczenie potwierdzające niepełnosprawność.